poniedziałek, 21 września 2015

Metodologia wychowania ideowego w komunistycznym wojsku polskim

W czerwcu 1980 Żołnierz Wolności drukował cykl artykułów w oparciu o książkę generała majora prof. dra D. A. Wołkogonowa z ZSRR. Pełne posłuszeństwo i pełne oddanie sprawie komunizmu w wojsku komunistycznym.