poniedziałek, 21 września 2015

Dni Kultury Radzieckiej 1980

Żołnierz Wolności, 25 kwietnia 1980


[...]
Rolę folkloru we współczesnej twórczości omawiano w czasie spotkania, jakie odbyło się 23 bm. w Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie. [...]

Do Szczecina przybyła oficjalna radziecka delegacja uczestnicząca w obchodach "dni" w Polsce pod przewodnictwem zastępcy ministra kultury ZSRR Wasilija Kucharskiego.

Goście wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami władz partyjnych i państwowych Szczecina [...].