sobota, 19 grudnia 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do premiera z 14 listopada 2012

Donald Tusk
Premier RP
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Zielona Góra, 14 listopada 2012

Szanowny Panie Premierze,

Piszę do Pana ponownie. Czynię to w imieniu nie tylko swoim, ale także w imieniu tych wszystkich, którzy zostali już zlikwidowani metodami, jakie zastosowano wobec mojej osoby.

Zarówno kontekst sprawy, jak i postępowanie osób na stanowiskach różnego szczebla wskazują, że jestem represjonowana z powodów politycznych. Jestem potomkiem prawdziwych polskich elit, wnuczką przedwojennej nauczycielki i absolwenta konserwatorium wileńskiego, który był więźniem Kozielska, a po wojnie więźniem UB.

Seria prowokacji rozpoczęła się we wrześniu 2011 atakiem mojej bezpośredniej podwładnej – nauczycielki fortepianu, protegowanej wizytator CEA regionu lubuskiego i była kontynuowana przez przedstawicieli znacznie wyższych szczebli hierarchii państwowej.

[...]

Małgorzata Głuchowska

Tekst listu w witrynie lsborkowski.com/pol/