środa, 20 stycznia 2016

Łamanie praw podstawowych w Polsce

Do łamania praw człowieka i praw konstytucyjnych w Polsce wykorzystywana jest także służba medycyny pracy. Jest ona narzędziem ataku i przemocy społecznej.

Wbrew głośnym deklaracjom publicznym i niezależnie od przynależności partyjnej przedstawiciele władz nie chcą poważnego traktowania zapisów Konstytucji RP i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Konstytucja i Karta Praw Podstawowych są dobre tylko wtedy, kiedy obywatel z nich nie korzysta.

W Polsce obowiązuje Kodeks Pracy ogłoszony przed dyktaturę komunistyczną w 1974 roku. Kodeks został zaprojektowany jako narzędzie represji politycznych. Do dziś nie usunięto z niego najbardziej represyjnych artykułów. Oznacza to, że

(1) zmiany polityczne lat 1989-90 miały charakter pozorny,

(2) represje dokonywane w środowisku pracy są podstawową metodą dokonywania mordu społecznego.