niedziela, 20 marca 2016

Komunistyczny Kodeks Pracy, narzędzie mordu społecznego

Obowiązujący dziś w Polsce Kodeks Pracy został uchwalony 26 czerwca 1974.

narzędzia represji komunistycznych

Kodeks ten jest narzędziem represji z powodów politycznych. Zmiany lat 1989-90 i późniejsze były zmianami pozornymi, bowiem nikt nie wystąpił publicznie z żądaniem unieważnienia go. Znajdują się w nim zapisy jawnie łamiące prawa człowieka.

Kodeks pracy w połączeniu z niektórymi innymi ustawami stanowi podstawowe narzędzie przemocy społecznej klasy panującej. Są to metody typowo komunistyczne. Ustawy komunistyczne zostały tak pomyślane, by ułatwiać dokonywanie kolektywnego mordu społecznego.