poniedziałek, 21 marca 2016

Polskie państwo przestępcze. Służebność władz wobec Rosji

Dzisiejsze państwo polskie i organizacja przestępcza to jeden nierozerwalny byt. Takim bytem było to państwo od wejścia wojsk sowieckich do Polski w 1944 i takim pozostało do dziś. Kierunki fałszowania narracji publicznej zmieniają się od czasu do czasu. Niezmienna pozostaje jednak zasada podporządkowania narracji publicznej i działalności przestępczej dzisiejszego państwa polskiego tym samym interesom, jakim było ono podporządkowane w latach 1944-1989. Władze polskie objęte są klauzulą służebności względem władz rosyjskich.

Tworzone naprędce kłamstwa publiczne i fabrykowane partie polityczne są w gruncie rzeczy bardzo przejrzyste. Wystarczy nieco się zastanowić, by dostrzec całą nędzę fałszerstw produkowanych zgodnie przez aparat przestępczy. Koledzy z rządu, towarzysze partyjni i „przeciwnicy” polityczni tworzą jedną zgraną rodzinę przestępczą. Wniosek ten wynika logicznie i nieubłaganie z faktów i z prostej analizy krytycznej podstawowych metod fałszowania całej sfery publicznej.